Cố Quận

Có Một Thời


Có một thời bổng nhớ
Về một thời đã yêu
Đêm từng đêm trăn trở
Mộng hai tà áo thêu


Một thời ta đứng đón
Một thời ta lối đưa
Em vân vê quai nón
Ngồi e ấp quán trưa

Rồi hẹn hò mỗi buổi
Tình nồng thắm môi hôn
Rồi loạn ly một buổi
Trời biển động tình chôn

Có một thời bổng nhớ
Về một thời đã yêu
Thương mối tình vụn vỡ
Lòng buồn biết bao nhiêu

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Có Một Thời"