Duyên Nam

Cảm xúc cuối năm...


Vài ngày nữa...năm cùng cũng tới
Hai-một đi...năm mới lại về
Năm rồi...thấm cảnh...buồn ghê
Biệt ly ! Ly cách !  Nhiêu khê dập dồn.
 
Một năm cũ, đem chôn...đừng nhớ!
Nhớ làm gì những mớ không vui
Để cho...đau đớn...ngủ vùi
Mong rằng...năm mới...sẽ nguôi bao lòng.
 
Một năm mới không mong gì khác
Mong mọi người sẽ nhạt nỗi đau
Vứt đi cây đớn, trái sầu
Đón năm mới tới một màu sáng trong.
 
Tôi xin chúc...mấy ông, các “mụ”
Sức khỏe nhiều...vui đủ cháu con
Chúc người trẻ tuổi còn son
Thành công, đổ đạt để còn tương lai.
 
Tôi xin chúc...bé trai, bé gái
Lớn khỏe mạnh, vẫn mãi được thương
Vui chơi. Bảo bọc. Nhún nhường
Kính cha. Yêu mẹ. Cùng thương bạn bè.
 
Năm Hai-hai. Phải khoe hơn nhé?
Hãy yêu đời. Chia xẻ cho nhau
Cho đi, nhận đủ hơn cầu
Một sự “ích kỷ” không đâu sánh bằng?
 
Tôi chúc người...quan thăng, chức tiến
Sống thiện lương, ân điển Chúa ban
Tựa Cha trên mọi nẻo đàng
Yêu người. Kính Chúa. Bình an cả đời.
 
Duyên Nam
29-12-2021
 “mụ” = bà (tiếng Huế)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Cảm xúc cuối năm..."