Cố Quận

Bạch Mi Đậu Cành Mai Anh Đào


Tháng giêng hoa mai anh đào
Nở cành đỏ sắc xuân vào ngõ xuân

Bạch mi kêu tiếng ven rừng
Nhà tranh một mái lưng chừng đèo đây
Hiên ngày tơ khói hạt gầy
Xuyên nhành xanh lá chốn này thông cao

Bên hồ hoa mai anh đào
Tháng giêng đỏ sắc xuân vào tiết xuân

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Bạch Mi Đậu Cành Mai Anh Đào"