lanh.ktq

Buồn, Giáng Sinh


Em chẳng về, như vẫn thế, Giáng sinh...
Tiếng chuông ngân... góc giáo đường loi lẻ
Đã một lần, bên kinh cầu... thật khẽ
Để nghìn trùng, mơ ảo, bóng hình em
 
Em chẳng về cho nỗi nhớ không tên
Lời hẹn xưa vẫn mồ côi, níu giữ
Thánh lễ dồn, chắp tay anh tự nhủ
Khấn nguyện gì giông bão giữa đời nhau
 
Em chẳng về, dẫu lung linh sắc màu
Mà vắng em giấc mơ còn diễm tuyệt
Quỳ dưới chân, hỏi Chúa lời ly biệt
Đến bao giờ... thôi vọng khúc ngày xa
 
Em có về...? Từ bỏ những bôn ba...
Những vòng xoay và nhoáng hào bươn chải
Để mùa yêu... Đông dường như ấm lại
Giáng sinh này, lạnh... mãi, mối tình ta...
 
lanh.ktq

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Buồn, Giáng Sinh"