Cố Quận

Con Oanh Trên Giàn Hoa Giấy


Con oanh đậu giàn hoa giấy
Líu lo chủ nhật xuân hồng
Sớm mai sân nhà cô dậy
Nhìn lên ngắm nắng tơ hồng

Chiếu xuyên qua nhành xanh lá
Ngày xuân thoang thoáng hương mùa
Sớm mai sân nhà cô thả
Hồn theo cơn gió hiên lùa

Con oanh trên giàn hoa giấy
Giật mình! Đập cánh chim bay
Bỏ sân nhà...mình cô đấy
Thẩn thờ đếm ngón bàn tay

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 12 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Con Oanh Trên Giàn Hoa Giấy"