Cố Quận

Đã Hẹn....Sao Em Không Đến!!!Em đã hẹn...sao em không đến
Cho đàn tôi trổi nhịp cung sầu
Câu mây chữ gió bờ thương bến
Dòng dưới trên dây khúc giang đầu

Em đã hẹn...giờ đâu ở đâu
Đồi phong đây lá rụng thu mầu
Âm tơ tiếng nắng đàn tôi khóc
Giòng dưới trên dây nức nở câu

Em đã hẹn rồi...sao không đến!!!

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Đã Hẹn....Sao Em Không Đến!!!"