Duyên Nam

À ơi..... con ngủ..


À ơi .......con ngủ cho say
Bà đang đi chợ, mẹ cày ruộng sau
Cày xong mẹ sẽ về mau
Để khi con thức, có bầu sửa ngon
 
À ơi......con mẹ tuổi non
Mẹ yêu con lắm. Yêu con suốt đời
À ơi.....con ngủ......à ơi
Ngủ ngon chóng lớn, giúp đời mai sau
 
À ơi....cái ngủ đến mau
Lấy đi mộng mị, xây cầu yêu thương
Cha con đang ở chiến trường
Giúp công, góp sức dọn đường vinh quang
 
À ơi.....cái ngủ bình an
Mai kia con lớn đảm đang nước nhà
Không lâu chinh chiến sẽ qua
Cha về sẽ thấy con cha ngoan hiền
 
À ơi.....cái ngủ bình yên
Trưởng thành con lớn thanh niên râu mày
Đong đưa.... cái võng......ru đây
Ngủ đi con nhé. Ngủ đầy mẹ yêu.
 
Duyên Nam
15-04-2017
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "À ơi..... con ngủ.."