Nguyên Thạch

80 Năm Có Là Bao?80 năm, đoạn đường ta bước
So triệu năm phía trước ta đi
80 năm hỏi có đáng gì
So với triệu triệu năm bước đi miên viễn.

*
Này bạn ơi, thôi đừng than vãn
Chớ lo âu bởi ngày tháng ngắn ngủi qua
Tám mươi năm là mấy chốn ta bà
Triệu triệu năm đến ta nơi xa, xa mãi.

Chốn hồng trần ngập tràn oan trái
Bạn gieo hạt ngon thì sẽ hái trái ngon
Gian ác điêu ngoa lừa đảo, cúi lòn
Rồi kỳ chờ đợi gặt trái ngon sao được?.

Nơi cõi tạm, hãy làm nhiều điều phước
Hãy an tâm đừng mơ ước cao sang
Lâu đài nguy nga, kho bạc khối vàng
Rời trần thế bạn có mang theo được?.

80 năm, đoạn đường ta bước
So triệu năm phía trước ta đi
80 năm hỏi có đáng gì
So với triệu triệu năm bước đi miên viễn.

Của cải vô thường có trong tay rồi biến
Nhưng thanh danh sẽ lưu tiếng nhiều đời
Ta đến đây góp mặt cuộc chơi
Chỉ thoáng chốc, rồi muôn đời không gặp nữa.

Sống cho tốt bạn nhé
Hẹn gặp nhau nơi miền đất hứa.

Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 5 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "80 Năm Có Là Bao?"