Duyên Nam

Con Phải Làm Gì ....  Con phải làm gì....
 
Mẹ bỏ đi khi con còn quá nhỏ
Nhớ mẹ nhiều, không biết tỏ cùng ai
Bao nhiêu năm, nước mắt vẫn lăn dài
Chỉ mong ước, được ngày mai gặp mẹ
 
Mẹ sinh con, khi mẹ còn quá trẻ
Dứt ruột mình để làm kẻ không con
Mẹ sinh con, khi tuổi mẹ còn son
Đâu ai biết, mẹ vẫn còn con dại
 
Rồi một ngày, mẹ bỏ đi mãi mãi
Để đời con, phải bươn chải mồ côi
Dẫu thế nào, con nhớ mẹ không thôi
Con.... phải làm gì..... để thôi nhớ mẹ?
 
Còn trên đời, xin mẹ đừng tránh nhé
Mẹ về đi. Cho con trẻ tình thương
Con xin mẹ đừng kẻ lạ bên đường
Ta nối lại sự bình thường mẩu tử
 
Để cho con, cũng có mẹ đó chứ
Khỏi miệng đời là những thứ trôi sông
Tình mẩu tử, con đang đợi đang trông
Và giọng nói người bồng con thuở trước.
 
Duyên Nam
29-11-2017

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Con Phải Làm Gì ...."