lá chờ rơi

88 TỰ LUẬNThất thập niên tiền thập bát niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Đêm ngủ năm canh một giấc liền
Bạn với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
Thư Quán trang thơ lắm bạn hiền.
lá chờ rơi 14/10/2017

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "88 TỰ LUẬN"