Vũ Thương Giang

DÙNG DẰNG ...Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.
 
Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?
 
Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời… Vũ Thương Giang
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 5 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "DÙNG DẰNG ..."