LÂMTUẤNHIỀN

KHÔNG VƠI.Từ cơn gió tiễn lúc thu rời.
trời đã vào đông mưa vẫn rơi
chân bước xa mùa ôm khoảng trống
mang niềm nhung nhớ mãi không vơi.
 
Khi xuân trở lại tìm trên ngõ.
màu nắng năm xưa đã nhạt nhoà
cùng những ân tình cho thuở đó
nay đà xoá mất mỗi lần qua.
 
Gom cất những điều gọi kỷ niệm
dành đây hy vọng buổi tương phùng
trả cho nuối tiếc không chung lối
trao nỗi buồn riêng giữ thủy chung
 
Mùa ở thương yêu ngày tháng cũ.
trăm năm nào nữa được tròn nguyền
đành thôi giai ngẩu nếu còn kiếp..
sẽ đáp đền nhau vẹn mối duyên.
 
Chưng bởi thế gian nhiều quyến luyến
khó lòng quên bỏ lúc quay về
quay lưng ngó lại lần sau cuối
nước mắt lưng tròng khó thể nguôi..LÂMTUẤNHIỀN

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 5 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "KHÔNG VƠI."