NGÃ DU TỬ

TRÁI TIM THIÊNGVề với Huế mùa hè đang nô nức
Trái tim thiêng thân ái một khối tình
Đêm măc định ánh sáng vàng trăng tưới
Vội vàng chi ngày sẽ sớm hồi sinh
 
Em nào biết một mùa đau nhân thế
Đội trên vai từ độ biết yêu người
Người đứng đợi kẻ ngồi chờ tê tái
Biết không em mùa sắp lặn mặt trời
Ai quay mặt với nổi buồn dân tôc
Nói sao cùng những mất mát đời nhau
 
Rồi trầm măc với oán hờn phục chế
Trái tim non hằn lên mấy vết sầu
Ngời trang giấy với nổi buồn cổ tích
Mốt mai em tìm lại thuở còn nhau
 
NGÃ DU TỬ/SG

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 5 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "TRÁI TIM THIÊNG"