RĐinh

NHỚ VÙNG SÔNG NƯỚCQua vùng sông nước Cần-thơ
Xuống sông đạp sóng nhấp-nhô giữa dòng
Hậu-giang ghe máy đảo vòng
Đi thăm chợ nổi trên sông bồng-bềnh
 
Lên cồn vườn rộng thênh-thênh
Trái cây chin rục dưới kênh mương đào
Sai cành mận trĩu đỏ mầu
Cầu tre vắt-vẻo, hoa sầu-riêng buông
Vùng quê tĩnh lặng khác thường
Dư-âm vọng-cổ miệt vườn còn vương
 
Trở về Cai-lậy - Tiền-giang
Xem trái cây chin, lang-thang quanh vùng
Mới hay vú-sữa Lò Rèn
Căng tròn mòng-mọng - có khen cũng thừa
 
Chiều tàn mải bước chân đưa
Sài-gòn trở lại cũng vừa ước mơ
Xa rồi nay viết vần thơ
Nhớ vườn Cai-lậy, nhớ đò Hậu-giang
 
RDinh

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 5 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "NHỚ VÙNG SÔNG NƯỚC"