jacaranda

Bàn tay Nắm Lấy Bàn Tay
Anh ơi ! dẫu nắng tràn lan
Tim em vẫn thấy hoang mang ...phận người
 
Mùa luân chuyển, Hạ chưa tàn úa
Lá đã vàng trên ngọn heo may
Đêm lạnh xuống chừng như vây phủ ...
Nhuộm khung trời, băng giá ...ai hay ...
 
Thu chưa hát xong bài ca nhớ
Tuyết vội vàng phủ lấp muôn nơi
Từng sợi tóc buông lơi không thở
Mà vẫn phai theo tháng với ngày ...
 
Tay nâng chén, rượu vơi ... đêm trắng
Cạn chung sầu ... hồn có vui không ?
Mùa đi mãi, chân không biết mỏi
Nhưng phận người , ta phải trả xong ...
 
Em học thấm nhuần câu “vay, trả”
Lỡ sau này có kiếp lai sinh
Trả cho anh mối tình không trọn ...
Để tay anh nắm lấy tay mình ...
 
 
jacaranda

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Bàn tay Nắm Lấy Bàn Tay"