mayngan

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ


Về lại PleiKu đã khác xưa.
Đâu con dốc đứng phủ đầy hoa.
Má hồng môi đỏ rơi hoài niệm
Mắt ướt mây chiều rụng cánh mơ
Tìm mái tóc thề  vương lối mộng
Nhớ anh khách lạ thả hồn thơ.
Thời gian xóa dấu... thương mùa cũ
Nghe tiếng vô thường điểm phố xưa.
 
mayngan    

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ"