Xuân Mai

TA VẪN CÒN MƠ


Ta mơ về một chiều đông
Em vui ấm áp trong lòng
Không còn lang thang đói rách
Không còn mưa gió long đong
 
Ta mơ về một mùa xuân
Trao nhau thương nhớ vô ngần
Cho dù ngày mai xa cách
Cho dù còn lắm gian truân
 
Ta mơ về một dòng sông
Trôi qua bao cánh ruộng đồng
Cho đời thơm lừng bông lúa
Người ơi còn đó hương nồng
 
Ta mơ người lại về đây
Đang đi xa lắm nơi này
Dấu đời theo mưa trôi mất
Bờ xưa hoang phế bao ngày
 
Ta mơ một điệu xàng xê
Đêm vui ca dưới trăng thề
Nhớ hoài câu hò tha thiết
Ai chờ ai bến sông quê….
 
Xuân Mai

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "TA VẪN CÒN MƠ"