Song Nhi

Có Đôi Lúc Thấy Đời Chật Chội


 Có đôi lúc thấy đời chật chội
Quẩn quanh giữa thành bại thắng thua
Ẩn sâu trong ngọt ngào lời nói
Là bẫy rập sâu hiểm chát chua

Có đôi lúc nghe đôi chân mỏi
Khi đã qua hàng trăm nẻo đường
Vậy mà vẫn chẳng thể tránh khỏi
Lối chông gai mang tên yêu đương

Có đôi lúc dưng không ngồi nghĩ
Nhân sinh mộng, một kiếp được gì?
Ngoài trầm luân nghiệt duyên vay trả
Sinh ra để mai này chết đi

Có đôi lúc muốn được như cát
Hòa mình vào sa mạc mênh mông
Ngàn năm nằm yên nghe gió hát
Mặc ai thương ghét chẳng bận lòng

Song Nhi

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Có Đôi Lúc Thấy Đời Chật Chội"