Thương Hoàng

Chờ NgườiLâu rồi nắng chẳng về thăm
Vườn xuân héo úa nhện tằm giăng ngang
Lẻ loi sương khói trúc vàng
Hàng me trút lá ngỡ ngàng tóc xanh

Lâu rồi trăng chẳng dỗ dành
Bơ vơ mắt ngọc tròng trành suối mơ
Lâu rồi môi tím đợi chờ
Chiếc hôn lạc lối thẩn thờ tâm cang

Lâu rồi lâu lắm tình lang
Thiếp đợi chờ chàng hoa cúc mùa thu
 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Chờ Người"