PEARL

Bài Thơ Cho Tháng Năm

Tay ngắt một chùm hoa phượng đỏ
Nghe Hạ về vò võ nhớ thương
Ơi người chung lớp cùng trường
Có nghe ve trổi vấn vương cõi lòng.

Trong thăm thẳm mênh mông niềm nhớ
Lời thầy cô vời vợi vang xa
Nhặt thưa trầm bổng khúc ca
Khuấy dòng hoài niệm chan hoà ý thơ.

Ngày đổ bóng dài nơi hẹn cũ
Ghế đá xưa liễu rũ buông mành.
Như còn ẩn hiện loanh quanh
Những hình dáng ấy tươi xanh một thời.

Nghe trong gió nhỏ to tình tự
Miên khúc buồn tư lự mùa thi
Chia tay kẻ ở người đi
Tím trang lưu bút chỉ vì tháng năm.

Xa đưa làn điệu ai ngâm
Bài thơ tươi rói, thì thầm tháng năm.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 16 tháng 5 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Bài Thơ Cho Tháng Năm"