PEARL

Bài Thơ Cho Tháng Ba

Tháng ba ngày vắng cơn mưa
Từng chùm hoa nắng giữa trưa nở xoè.
Gió quên thổi mát hàng me
Buông mình chiếc lá e dè rụng rơi.
Tháng ba hoa gạo đỏ tươi
Gọi đàn sẻ nhỏ cất lời líu lo.
Đồng chiêm hạt lúa tròn vo
Hẹn ngày thu hoạch ấm no xóm làng.
Tháng ba nhịp bước lang thang
Dưới chân lá gãy, võ vàng niềm riêng.
Ngập ngừng dừng lại bên hiên
Tách trà ngút khói, muộn phiền tan nhanh.
Tháng ba oi ả viền quanh
Khung trời dát nắng vàng hanh chói ngời.
Đợi cơn mưa nhẹ tháng tư
Trung hoà cái nắng lã người tháng ba.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 2 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Bài Thơ Cho Tháng Ba"