Viễn Phương

Nao Núng Chờ XuânPhất phơ làn sương thoảng nhẹ
Dư âm xưa dội cõi lòng
Tình ai mãi còn da diết?
Lặng lờ về giữa thinh không

Lời yêu thương dù cạn lẽ
Người xa ta vẫn thấy gần
Mãi ru từng cơn ấm lạnh
Mỗi lần xuân, lại bâng khuâng

Gió xuân về trên khắp lối
Nàng xuân kia mãi là thơ
Ánh xuân hồng luôn tỏa sáng
Tình xuân sao cứ xa vời?

Jan 24 2016
Viễn Phương

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 6 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Nao Núng Chờ Xuân"