Cố Quận

Bài Thơ Trên Lá Lục Bình 


Bài thơ trên lá lục bình
Năm xưa anh khắc chuyện tình đôi ta
Với cành hoa tím màu cà
Em mang theo suốt đời mà nhớ thương
Bây chừ hoa đã tàn hương
Lục bình lá đã khô đường nét thơ
Vần câu đã nhạt, đã mờ
Mà tình xưa vẫn dật dờ tháng năm

Cố Quận

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Bài Thơ Trên Lá Lục Bình"