Duyên Nam

LỤC BÌNH VẪN TÍM...

Tình đầu ray rứt sầu năm tháng
Tim vẫn không quên dáng người xưa
Trời xanh còn đổ giọt mưa
Suốt đời anh vẫn nhớ xưa cuộc tình

Bao thời gian lục bình vẫn tím
Hình ảnh em vẫn chiếm tim anh
Bao giờ trời hết màu xanh
Thì anh sẽ xóa bức tranh đau lòng

Lên xe hoa em đong mắt lệ
Anh chọn đường vượt bể tha hương
Năm dài chín nhớ mười thương
Em là người đã khai đường tình yêu

Nhớ về em những chiều dạo phố
Bóng người xưa làm khổ tim anh
Thuyền duyên gặp sóng chòng chành
Trăng còn tròn khuyết...lòng đành nhớ em.

...nhớ em..
(Carmel Nov 08-2014)

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "LỤC BÌNH VẪN TÍM..."