Nguyên Thạch

Ai có về xứ Việt


Mai ai có trở về xứ Việt
Mang hộ tôi giọt nước mắt quê hương!
Mẹ Việt Nam ơi
Con vẫn còn thương
Vẫn ghi nhớ từng con đường khi còn bé.

Ở nơi đây, có những chiều mưa rơi nhẹ
Niềm nhớ nhung dậy xé lòng ai
Nơi xa xăm, đôi mắt ngóng suốt canh dài
Nguyện cầu cho quê mẹ
Cho tương lai nòi giống.

Nơi phương xa, chúng con vẫn sống
Vẫn vẹn niềm tin cho giòng giống Lạc Hồng
Lòng vẫn sắc son lời thề nguyện cho non sông
Và ngẩng mặt, giống Tiên Rồng bất khuất.

Dưới gót hung tàn, quê hương còn hay mất?
Không, triệu lần không, dân tôi vẫn giữ đất kiên cường.

Ai có về quê hương
Hôn giùm tôi và ôm lấy người thương
Chia sẻ nhọc nhằn cho những mảnh đời lang thang trên đường khốn khó...

Quê hương ta đó
Ôi chiếc thuyền con trong dông gió!
Bão táp triền miên..
Ai nỡ bỏ sao đành?

Tôi sẽ về
Cùng chị cùng anh
Đứng vùng dậy dựng cờ đấu tranh dân tộc
Người Việt Nam không bao giờ mất gốc.
 
Nguyên Thạch

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 5 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Ai có về xứ Việt"