Nguyễn Trãi

Bình Nam Dạ Bạc

Phiếm phầm cao chiếm* vãn phong khinh
Mộ túc Bình Nam (1) cổ huyện thành
Đăng ảnh chiếu nhân hòa nguyệt ảnh
Thụ thanh xao mộng tính than thanh
Hồ sơn hữu ước vi sơ chí
Tuế nguyệt như lưu mạn thử sinh
Dạ bán thú lâu xuy họa giác
Khách trung thê sảng bất thăng tình.


Dịch Nghĩa:

Cánh buồm giương phập phồng trong gió chiều thổi nhẹ - Buổi tối tá túc ở huyện thành cổ Bình Nam - Ánh đèn hòa cùng ánh trăng chiếu vào người - Tiếng cây cùng với tiếng thác nước xua giấc mộng - Chí nguyện trước với núi sông giờ đã bị vi phạm - Năm tháng như trôi qua cuộc đời uổng phí - Nửa đêm tù và thổi trên lầu canh - Trong lòng khách thương xót khôn xiết.


Dịch Thơ:

Đêm Đậu Thuyền Ở Bình Nam

Buồm lộng chiều hôm ngọn gió êm
Bình Nam huyện cũ ghé qua đêm
Trăng đèn bàng bạc chung luồng sáng
Cây suối rì rào động giấc chiêm
Trót nguyện non sông đành bội bạc
Tiếc đời năm tháng phí triền miên
Giữa đêm tiếng ốc vang chòi gác
Dạ khách buồn đau lắm nỗi niềm.

Bản dịch của Lê Cao Phan


Chú thích:

* Có một phiên âm khác là triển

(1) Bình Nam: một huyện ngày xưa thuộc phủ Tầm Châu trên sông Tầm Giang (Quảng Tây, Trung Quốc).

Được bạn: diên vỹ sưu tầm / đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Bình Nam Dạ Bạc"