lanh.ktq

... để Nhớ


Ai đem buộc nhớ vào mình
Loay hoay ngồi gỡ... ngỡ... tình của ai...?

Ai nghiêng mắt nhớ đêm dài
Câu thơ nằm lại... mình ai, tội tình

Ai hờ hững... kệ... môi xinh
Gót son quay bước, dối... mình, đành quên...?

Ai gom nhung nhớ, tủi hờn...
Thả trôi con nước... chạnh buồn, ngày xưa..

lanh.ktq

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "... để Nhớ"