Lá chờ rơi

SƯƠNG BỤI TÀU ĐÊM

Tàu đêm dừng lại dưới đèn ga
Ánh mắt ai xuyên lớp bụi nhòa
Thấp thoáng chân đưa buồn tỉnh lẻ
Chập chờn tiếng bước vọng làng xa
Người đi ngoảnh lại tay còn vẩy
Bánh sắt lăn theo tiếng ‘ú òa’
Mang khách rời ga vào bóng tối
Dậm trường sương bụi biết cho ta.
08/08/11

Được bạn: HB 09.08.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "SƯƠNG BỤI TÀU ĐÊM"