Lá chờ rơi

ĐỜI THỦY THỦ

Phiêu bạt giang hồ khắp đó đây
Rượu thời chưa uống đã nằm say
Lắc lư trên nước không người giỏi
Nghiêng ngửa theo tàu ít kẻ hay
Cho chó ăn chè khi dậy sóng
Thuận buồm xuôi gió lúc tan mây
Trời cao biển rộng người đâu cả
Chỉ một mình ta giữa chốn nầy.

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 08/07/2011

Được bạn: HB 09.07.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐỜI THỦY THỦ"