Lưu Trọng Lư

Thơ Sầu rụng

Vừng trăng từ độ lên ngôi .
Năm năm bền cũ em ngồi quay tơ .
Để tóc vướng vần thơ sầu rụng,
Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo .
Năm năm tiếng luạ xe đều ...
Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây.
Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay,
mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông.
Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng,
thời gian lặng rót một dòng buồn tênh.

Được bạn: yến Vân đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thơ Sầu rụng"