Nguyên Thạch

Ai Lít Tà Lô *

Chiêm nương ơi đọc thơ em buồn quá.
Ôi còn đâu lễ giáo của ông bà.
Còn đâu thời đạo nghĩa của mẹ cha.
Lòng quặn thắt nhìn Nước Nhà tan nát.
Dòng đời trôi cuốn cổ thành trùng bạt.
Từ điêu linh tan tác những oan hồn.
Rêu phong buồn thành vách cũ dầy chôn.
Đường non nước lạc hồn xa mù thẳm.
Mai có về xin giữ cho ta miền nắng ấm.
Múa lại điệu xưa bên Cấm Tử Thành.
Hãy vút cao tiếng hát trổi Yến Oanh.
Ru mềm giấc ngọt ngày xanh một thuở.
Vai ta đây.
Tóc mây bồng .
Chiêm nương dựa.
Kể ta nghe kỷ niệm thuở Chế Bồng.
Mắt vọng phương Nam ta vẫn đợi vẫn trông.
Đăm chiêu về Bắc.
Ngọn lửa hồng rực cháy.
Chìm vận nước nỗi buồn sâu Sông Đáy.
Chiêu lạc hồn mãi tận bến Mê-Kông.
Ta vẫn chưa nguôi thời binh biến hận lòng.
Tình cố quốc mỏi mòn trông biền biệt.
Nhìn đời trôi.
Chiêm nương ơi .
Cõi lòng ta luyến tiếc.
Ôi còn đâu thu nở rực Chăm-Pa.
Vũ điệu xưa.
Say Chiêm nữ ngọc ngà.
Men giao tửu hồn ta ngùi cố quốc.
Chiêm nữ ơi.
Nào cùng ta đêm rất thật.
Môi chiêm nương ru trọn giấc hiền hòa.
Cho tháp cổ xưa rực rỡ mộng hoa.
Chăm-Pa nở bên tòa Sha Nư lộng.**
A lít tà lô.
Chan hòa cuộc sống.
Nụ Chăm-Pa.
Hoa Chăm-Pa đường tình đầy ước vọng.


* Anh yêu em - Tiếng Chàm
** Tháp Pô Sha Nư - Phú Hài Mũi Né
Nguyên Thạch 
 

Được bạn: vdn 13.11.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ai Lít Tà Lô *"