Hư Vô

BA MƯƠI NĂM CHƯA GẶP

Ba mươi năm chưa gặp
Giật mình tưởng hôm qua
Tóc còn dài e ấp
Chảy dòng sông quê nhà.
Anh bước đời nghiệt ngã
Cát lùa vàng dấu chân
Em bến bờ xa lạ
Khóc hoang phế đường trần.
Buồn nghiêng theo dốc nắng
Em bây giờ ở đâu?
Dòng sông xưa đã cạn
Tóc quen hơi , đã nhầu.
Ba mưới năm không gặp
Chưa một ngày ở riêng
Môi kề chung góc đợi
Ru cuộc tình ngủ yên.
Biết có còn gặp lại
Đất trời gần sát bên
Vịn đời nhau đứng dậy
Quay một vòng trăm năm...
Hư Vô

Được bạn: vdn 7.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BA MƯƠI NĂM CHƯA GẶP"