Hư Vô

CHA ƠI, CON ĐÃ VỀ

Con quì bên bệ Chúa
Để khóc lớn cùng Cha
Nửa đời con hư mất
Xin được lần thứ tha.
Đường trần chia trăm ngã
Đâu biết đi hướng nào
Chân con đang chảy máu
Đường nào cũng bể dâu !
Cha ơi con đau quá
Cha xức dầu cho con
Từ dấu đinh tay Chúa
Dắt con khỏi roi đòn.
Cha nhân từ chí ái
Cha vô lượng vô biên
Chờ đứa con lạc lối
Về để Cha yêu thương.
Tắm con dòng nước Thánh
Rửa sạch bụi trần gian
Mặc vào chiếc áo mới
Trong lần con tái sanh.
Con đi trong phước hạnh
Cha thêm sức thêm hơi
Đường Cha là lẽ thật
Để bước tới đời đời…
Hư Vô

Được bạn: vdn 7.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHA ƠI, CON ĐÃ VỀ"