Nguyên Thạch

Ai về.

Ai về Ải Bắc cho xin gởi.
Một mối tin yêu .
Chút nỗi lòng.
Cắm hộ mồ xưa hoa màu tím.
Khắc lên thành cổ nỗi chờ trông.
Ai về Hà Nội gởi ước mong.
Ai gọi tim ai giục bước lòng.
Nước Hồ vẩn đục .
Đau lòng Nước.
Lắng giúp cho đời .
Mảng nước trong.
Ai về lối cũ .
Sài Gòn mưa.
Niềm đau nổi nhớ nói sao vừa.
Đêm khuya giá lạnh nơi hè phố.
Vuốt nhẹ dùm tôi những trẻ thơ.
Ai về đất Việt .
Để dấn thân.
Cho tôi được gởi .
Mối ân cần.
Sinh viên trí thức đời son trẻ.
Tự Do Dân Chủ sóng trào dâng.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 23.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ai về."