Lá chờ rơi

KHI ĐÃ YÊU


 
Khi đã yêu rồi nhớ thiết tha
Nhớ từ đáy mắt vói nhìn ra
Nhớ khi chiếc bóng chờ ai đến
Nhớ lúc cùng nhau trộn tiếng ca
Nhớ những đêm thanh trăng quyện nước
Nhớ vườn xuân thắm bướm vờn hoa
Nhớ chờ ai mãi ai chưa nói
Biết đến khi nao mới hợp hoà !

Được bạn: HB 05.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "KHI ĐÃ YÊU"