Luân Tâm

02. lưu lạc

Người xưa còn có bóng trăng theo
Ta chỉ còn đây chút nắng chiều
Gió bụi xác xơ không quán trọ
Ngựa xe xa vắng nẽo cô liêu!
Gắng gượng mà đi hết dặm hồng
Mai sau còn lại dấu chân không?
Có loài hoa dại nào thương xót
Xin giữ giùm ta chút nắng trong!
Đã mấy lần đi, mấy lần sầu
Hẹn hò còn đến tận kiếp sau
Thuyền hoa cặp bến không ai đón
Có phải vô duyên tự kiếp nào?
Còn chút mây hồng áo tương tư…
Để dành mai mốt gửi người xưa
Chân trời góc biển dù lưu lạc
Cũng được nâng niu chút hương thừa!
Nếu có qua đây, xin khóc giùm
Mưa nào kỷ niệm áo choàng chung?
Nắng nào nghiêng nón hôn dòng tóc?
Yêu đã thiên thu... vẫn thẹn thùng!
Rồi cũng biệt ly, cũng tiễn đưa
Con đường hò hẹn trả gió mưa!
Trăng sao thêu áo, mây se tóc
Hoa cỏ ngậm ngùi theo dấu xưa!
Nếu chẳng cùng đi, chẳng cùng về...
Giữ giùm chút kỷ niệm đam mê!
Để dành kiếp khác làm mai mối
Mà nhận ra nhau vẹn ước thề!
MD 05/04/02

 
Luân Tâm

Được bạn: vdn 27.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "02. lưu lạc"