Nguyên Thạch

Ánh thu buồn.

Ngày ấy thu buồn thưở bảy lăm.
Dáng thu vàng võ ánh trăng rằm.
Sao mai lơ lững hừng đông ảo.
Chợt thấy buồn tênh những tháng năm.
 
Nhớ người yêu dấu thưở thu nào.
Ngời sáng trời thu ngập rừng sao.
Ấp ủ nụ hồng hương tình đậm.
Đẹp mối duyên đầu cuộc tình trao.
 
Năm tháng nhớ người thu lại thu.
Người đi miên viễn biệt xa mù.
Tương tư khắc khoải niềm thu vắng.
Nghìn lá vàng rơi tiếc nhớ thu.
 
Thắm thoát xa người ba mấy thu.
Ngừng trôi con Nước đọng ao tù.
Cỏ úa bên đồi hoa thôi nở.
Thương tiếc dòng đời luống tàn thu.
 
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 7.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ánh thu buồn."