Nhạc Sĩ:
Anh Bằng
Trình Bày:
Quang Linh
Hoa Học Trò

Tân Nhạc - Học đường
Thơ Lời: Nhất Tuấn

Bây giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Ngặt được hoa phượng về nhà chơi chung

Bây giờ còn nhớ hay không?
Bây giờ còn nhớ hay không?
Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em dẹp như tiên
Nhưng em không chịu
Sợ phải lên trên trời
Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 18 tháng 7 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Hoa Học Trò"