Nhạc Sĩ:
Hoàng Phương
Trình Bày:
Giao Linh
Ánh Mắt Quê Hương

Tân Nhạc - Bi ca


Em tìm về chân đê, chút hương thầm lá cỏ
Cánh dìu bay chấm nhỏ, chỗ xa kia gọi về

Rặng trâm bầu màu xanh, tàn cây giong bóng đỏ
Con kênh vài vạt cỏ, như đọng vào bát cơm

Như đọng vào tiếng võng, mỗi lần ngồi đong đưa
Phía chân trời xa thẳm
Để chiều nay đôi mắt
về cánh đồng áo bay, còn đâu chiều nghiêng tay
Thương ai mà bối rối, sao nắng vàng ngưng bay

Để chiều nay ngọn lửa
âm thầm cháy trong tim
Tiềng hò trên đồng cạn
Hoa bỗng về đêm đêm
Trao mùa Xuân đôi cánh
Hỏi ai còn nơi xa
Sao cánh cò đồng mẹ
Chao nghiêng về phía nhà

Nguồn: Vnthuquan-Thư viện Online
Người đăng: Tố Tâm
Vào ngày 22 tháng 3 năm 2006

Bình luận về bản nhạc "Ánh Mắt Quê Hương"