Nguyên liệu
- 700g đậu xanh hột ( nên chọn đậu xanh đừng cũ quá)
- 1 cái sô hay 1 cái rổ
- 1 cái thau để vừa cái rổ hay cái sô để hứng nước
- Và 1 cái khăn bàn lớn sạch hay vải
Cách làm:
- Đậu xanh rửa sạch chừng vài lần, nhớ lượm hạt khô hạt hư bỏ đi, nếu khg sẽ làm cho thau giá bị hư lây
- Trong rổ hay trong 1 cái sô , mình dùng 1 cái nồi hấp, Khăn mình cắt sau cho vừa cái nồi hấp ( cái vỉ trên nồi hấp) nhớ chừa mỗi bên nhìn sau cho khăn có thể phủ kín đậu lớn hơn càng tốt, nhúng khăn vào nước vắt bớt nước,
- Trải đậu xanh đều lên trên mặt khăn, đừng trải dầy quá, xong lấy 1 cái khăn khác đậy lên, nhớ phải phủ kín phần mặt của đậu.
- Nếu cần các bạn dùng 1 cái dĩa hơi nặng đè lên mặt đậu ( để trên mặt khăn )
- Mở vòi nước lạnh xã nước vào vỉ đậu, xong để lên 1 cái thau hay cái chậu hay trên cái nồi hấp cho nước nhiểu vào thau
- Làm như vậy 2 lần một ngày
Nếu là xứ nóng thì 3 ngày là có giá dùng, nếu xứ lạnh từ 4 đến 1 tuần ( Nhưng càng ít ngày giá sẽ khg bị le lưỡi trên đầuTuy có hơi mắc công, nhưng các bạn sẽ có giá đỗ sạch (bio) dùng và giá làm ở nhà sẽ để được lâu hơn là giá mua đấy các bạn ạ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Món Ăn "Giá đỗ làm ở nhà"