Nguyễn Ngoạt

Xuân Về, Xuân Đi
Xuân về ,rồi xuân sẽ đi
Thời gian dòng chảy có gì mới đâu
Hôm nay hoa cỏ tươi màu
Ngày mai hương sắc u sầu héo tan

Kiếp trần gian
Mấy gian nan
Trần ai hay chốn thiên đàng vậy thôi!

Bạn ơi hãy uống cùng tôi
Ta cho nhau những bồi hồi hôm nay
Men rượu say
Chén đắng cay
Nhân tình thế thái
Còn đầy dối gian

Nhìn cành mai đã điểm vàng
Sầu thương biến mất ngập tràn tứ thơNguyễn Ngoạt
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Xuân Về, Xuân Đi"