Sương Anh

Một Mình Nghinh Tân
Xuân về - có cội Mai vàng
Đào Lan Huệ Cúc
...xênh xang khoe màu

Thế thì...
Tết của tôi đâu?!
Mùa Đông
tuyết phủ
một màu trắng tinh
 
Trong lòng
một
chút
chông chênh
 
Mà thôi,
đã vậy
một mình nghinh Tân.
 
Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Một Mình Nghinh Tân"