Vivi

Ảo rũ tình quêVạt nắng ảo bay vàng đất mạ
Rũ cánh đồng quê vàng nỗi chờ
Vàng mầm lúa mộng nghe là lạ
Gục đáy mạt sầu vàng ngẩn ngơ
 
Cõi đời lộng ảo vàng cây mạ
Lô nhô ngọn cỏ vàng nương dâu
Vàng nhánh vô tri đau mắt quá
Vòng tay nhân ái vàng thâm sâu
 
Con rối mù quay vàng rễ mạ
Bám tâm lừa mị vàng lê thê
Vàng ân tình ảo tương tư nhạt
Bạc kiếp lê dân vàng lối về
 
Nửa hồn ảo rũ vàng chân mạ
Trỗ bông lúa ảo vàng đầu non
Vàng áo nông phu đời lưu lạc
Gối điệp sử tri vàng héo hon !
 
Vivi
Norway 30.10.2016

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 31 tháng 10 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Ảo rũ tình quê"