ViVi

Cát bụi đi về 

Thời gian đưa đón con thoi
Trăm năm thoáng chốc, úa rồi cơn mơ
Cát đi đưa lối bụi về
Trách chi con tạo, não nề buôn vay

Lắng sâu nửa giấc ngủ say
Bên cầu Ái Tử, tháng ngày mòn trông
Mờ xa bạc cánh mây hồng

Cài mồ hư thực, úa nồng quạnh hiu

Giăng ngang nửa ánh ráng chiều
Ai vay ai trả, liêu xiêu bến đời
Nợ vay úa nửa sầu rơi
Nửa kia vắt lệ vá thời nợ đong

Đi về cát bụi lòng vòng
Nước non non nước cong cong bóng hình
Phủi tay hái mộng vàng xinh
Rải lên lưới mệnh úa tình trăm năm !

Vivi
Norway 11.02.2012

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Cát bụi đi về"