Từ hiệu ứng con bướm đến lý thuyết hỗn độn - James Gleick
1 Phiếu

Sao điểm

Bình luận về Tác Phẩm "Từ hiệu ứng con bướm đến lý thuyết hỗn độn"