Duyên Nam

Ngày Mẹ đi....


Ngày Mẹ đi, con đã về không được
Giọt lệ sầu...con nuốt ngược vào tim
Mai mốt kia, khi về Úc đi tìm
Tiếng Mẹ gọi...đã chìm vào dĩ vãng.
 
Từ bây giờ...hoa hồng không còn đáng
Để con cài với ngày tháng Mẹ ơi
Chắc giờ nầy Mẹ đang ở trên trời
Mẹ có biết? Đời nầy con nhớ Mẹ.
 
Mẹ ơi Mẹ, lúc thiếu thời còn bé
Mẹ ẩm bồng, nuôi nấng trẻ mới sinh
Khi lớn lên con xa xứ đăng trình
Vì cuộc sống mưu sinh...đành xa Mẹ.
 
Ngày Mẹ đi...đã không lời con trẻ
Để giả từ, để nói khẻ Mẹ yêu
“Mẹ ơi Mẹ, con thương Mẹ rất nhiều
Thời gian ngắn...còn bao điều muốn nói”

Mẹ đã đi...về vĩnh hằng một cỏi
Vì Chúa con đã đến gọi Mẹ về
Mẹ giã từ cỏi trần thế u mê
Mình gặp lại..khi ngày về con đến
 
Duyên nam
(02-21-2021)
Viết cho một người

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Ngày Mẹ đi...."