Đuyên Hồng

Trò Đùa Con ChữBao năm biền biệt tìm không gặp
Mùa lại qua mùa rặt nhớ nhung
Năm châu dịch bệnh người xa tắp
Biết khỏe làm thơ… cũng đủ mừng
 
Tháng ngày nhặt lá vui con chữ
Người vẫn non tơ một nỗi lòng
Xem mây nghe gió vui hoa nở
Người vẫn cười hiền… đã đủ mong
 
Tháng Hai vội vã, sao mà ngắn
Không đủ cho ai tỏ nỗi niềm
Những gì năm tháng chưa hiểu tận
Thơ người đọc đến đã an nhiên…
 
Con thuyền duyên phận khi nao đến
Để chở lòng ta với lòng người
Một phút trên đời… vui bởi hiện
Trò đùa con chữ đỡ đơn côi!
Feb 28  2021
 
Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Trò Đùa Con Chữ"