Nhạc Sĩ:
Hữu Xuân
Trình Bày:
Tam ca áo trắng
Đóa Hoa Đôi

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Ngọc Nhĩ
Ngày ấy bên dậu vắng,
hái đóa hoa đôi bên đường xa xôi
Từng cánh thắm, hoa thầm lắng,
giống như là em gái tôi
Dịu dàng đóa hoa đôi, trao em tôi hỏi em:
Kìa em có hay chăng những cánh hoa sao dịu êm
Em nói có nhưng sao biết em biết anh đã hỏi em hoa có dịu dàng

Nguồn: Lời Nhạc: DacTrung
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Đóa Hoa Đôi"