PEARL

SIÊU TRĂNG GIUN


Siêu trăng sao mọc đỉnh đài
Phải chăng ngắm giỏi, bấm tài là đây.
Thoạt nhìn cũng đã đắm say
Thiên nhiên tuyệt mỹ lung lay lòng người.

Ví biển xanh như dòng đời
Sóng là những chuỗi đầy vơi thăng trầm
Ngọn tháp cao - đó tinh thần
Vượt qua trở ngại - xoay dần càn khôn.

Siêu trăng như có linh hồn
Sáng soi nhân thế sinh tồn an vui.
Mong sao năm mới đẩy lùi
Bao nhiêu phiền muộn , muôn người bình yên.

Siêu trăng như mắt mẹ hiền
Thiên niên vẫn mãi thiêng liêng nghĩa tình
Dõi theo từng bước nhân sinh
Chở che, nâng đỡ đăng trình trùng khơi.

Siêu trăng nét đẹp cho đời
Ngắm trăng vành vạnh mà phơi phới lòng.

PEARL

( Hình của Khoa Tran.)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 4 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "SIÊU TRĂNG GIUN"