Cao Nguyên

Xuân về ta tự chúc tamuốn hay không, rồi Xuân cũng đến
vẫn trước ta, những cánh Đào Hồng
vẫn ký ức - Ông Đồ, giấy bút
nét tôn nghiêm chữ nghĩa Thánh Hiền
nhớ hay không, Tết rồi cũng tới
vẫn trước ta,. hương khói Quê Nhà
vẫn ký ức - Ông Bà Nội, Ngoại
niềm nhớ thương đâu dễ nguôi ngoai
say hay không - rượu mời cũng uống
cạn ly Xuân, ly Tết, ly Nhà
một ly nữa - mừng Người Hạnh Phúc
thêm một ly - Ta tự chúc Ta !

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Xuân về ta tự chúc ta"